Medical Video เพจที่แชร์วิดีโอทางการแพทย์ที่น่าทึ่งและน่าศึกษา

เว็บไซต์ของเราเคยแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพประกอบทางการแพทย์มาแล้วเข้าไปติดตามได้ที่ “10 เว็บไซต์ Medical Illustration ภาพประกอบทางการแพทย์” ในครั้งนี้ขอนำเสนอ Facebook page ที่ชื่อว่า Medical Video ที่มีการแชร์วิดีโอทางแพทย์ที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างมาก

Read more

เมื่อ FDA รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

ความหวังของผู้ป่วยที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมทางสายตาเริ่มสดใส เมื่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐใด้รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

Read more

เกม Foldit ไขปัญหาโครงสร้างโปรตีนช่วยเปิดทางสู่การคิดค้นยารักษาโรคเอดส์

โครงสร้างของเอนไซม์ Retroviral Protease เริ่มต้นจากโครงสร้างของเอนไซม์ที่ได้จากการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ไม่ถูกต้อง ผู้เล่นเกม Foldit ช่วยกันปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งได้โครงสร้างที่ความคลึงกับโครงสร้าง crystal มาก

Read more

เปรียบเทียบภาพจากกล้อง Confocal กับ Wide-field Fluorescence Microscope

Confocal กับ Wide-field Fluorescence Microscope มีจุดต่างกันเล็กน้อยตรงที่กล้อง Confocal จะบีบลำแสงให้แคบลงเพื่อให้ได้ภาพเฉพาะส่วนในโฟกัส (ทำให้มองเห็นภาพในแนวลึกได้ด้วย) แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสร้างภาพที่ช้าลงเพราะต้องแสกนภาพทีละจุดมาประกอบเป็นหนึ่งภาพ

Read more

โปรแกรม AngioViz วิเคราะห์การไหลของหลอดเลือดผ่านการรับรองจาก FDA แล้ว

GE Healthcare ได้รับการรับรองจาก FDA ในการใช้โปรแกรมชื่อ AngioViz ที่ใช้ภาพจาก Digital Subtraction Angiography (DSA) เพื่อสร้างภาพการไหลของเลือดในหลอดเลือดในสมองหรือในอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกาย

Read more

BodyMaps เว็บไซต์แสดงภาพร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ

BodyMaps เป็นเว็บไซต์ให้บริการค้นหาภาพของร่างกายในแบบ 3 มิติ ให้บริการฟรี เป็นความร่วมมือของ Healthline Network และ GE ซึ่งจะแสดงภาพร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย โดยแสดงทั้งอวัยวะ และระบบต่างๆในร่างกาย

Read more

วินิจฉัย Stroke ด้วย iPhone App

งานวิจัยนี้เป็นผลงานของคณะแพทย์ University of Calgary ประเทศแคนดา ได้แสดงให้เห็นว่าแพทย์สามารถที่จะวินิจฉัย stroke ได้ด้วย iPhone App ที่ทีมวิิจัยได้ทำขึ้น ซึ่งให้ผลที่แม่นยำเช่นเดียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในโรงพยาบาลชนบท

Read more

อิเล็กทรอนิคที่ยืดหยุ่น สู่หัวใจที่ยืนยาว

นักวิจัยได้พัฒนาหลอดสอดหัวใจ (catheter) ที่มีคุณสมบัติมากมาย โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งได้รวมเอาอุปกรณ์จำเป็นหลายๆ อย่างสำหรับการผ่าตัดหัวใจ อุปกรณ์กึ่งตัวนำชนิดนี้ สามารถช่วยย่นระยะเวลาการผ่าตัดหัวใจ เพิ่มความคมชัด และยังคงสร้างแผนภาพสมองได้ทันทีอีกด้วย

Read more